مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران دارای افتخارات و عضویت های مختلف بوده که تعدادی از آنها به شرح زیر می باشد:
  • ثبت شده در مرکز مالکیت معنوی کشور (با نام تجاری مرکز آموزش و مهندسی جوش ایران)
  • عضویت در انجمن آزمایشات غیر مخرب آمریکا (ASNT)
  • عضویت در انجمن جوشکاری آمریکا (AWS)
  • منتخب مرکز رشد دوره های آموزش از طرف دانشگاه علمی کاربردی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
  • دارای صدها نامه رضایت مندی مشتری از شرکت های بین المللی و داخلی
  • دارای هزاران دانش آموخته شاغل در سراسر شرکت های داخلی و بین المللی